Combatives

Combatives är ingen renodlad kampstil utan mer ett samlingsnamn för en sorts modernt självförsvar som baseras på en individs reaktiva förmåga.

Man tränar enkla och grovmotoriska rörelser för att handskas med olika scenario och våldsnivåer.

Träningstider:
Onsdagar 19:30 – 21:00
Söndagar 17:30 – 19:00