Barn- och ungdomsgrupper

Redan från start har klubben haft tränande ungdomar och våren 2016 drogs det igång ytterligare barn- och ungdomsträning i form av JuJutsu.
Inför hösten 2018 bestämdes det att skapa upp två träningsgrupper fokuserade på våra ursprungsmål: Självförsvar och motion anpassad efter individen.

En grupp där vi har samlat ungdomarna från de olika stilarna för att ge en så bra träning som möjligt för den åldersgruppen (12-17 år).

En grupp för barn (5-12 år) där traditionella elementet som dräkt och bältessystem finns.

Barngruppen tränar:
Onsdagar 18:00 – 19:00
Söndagar 11:30 – 12:30

Ungdomsgruppen tränar:
Tisdagar 18:00 – 19:00
Torsdagar 18:00 – 19:00