Vad vi tränar

Barn- och ungdomsgrupper

Redan från start har klubben haft tränande ungdomar och våren 2016 drogs det igång ytterligare barn- och ungdomsträning i form av JuJutsu. Inför hösten 2018 bestämdes det att skapa upp två träningsgrupper fokuserade på våra ursprungsmål: Självförsvar och motion anpassad efter individen. En grupp där vi har samlat ungdomarna från de olika stilarna för att ge […]

Combatives

Combatives är ingen renodlad kampstil utan mer ett samlingsnamn för en sorts modernt självförsvar som baseras på en individs reaktiva förmåga. Man tränar enkla och grovmotoriska rörelser för att handskas med olika scenario och våldsnivåer. Träningstider: Onsdagar från 13 år 19:30 till 21:00 Söndagar från 13 år 18:30 till 20:00